RF alati

Što je analizator spektra? Gdje se može primijeniti?

Na tržištu postoji niz analitičkih instrumenata koje veterani mogu lako prepoznati, ali ih mnogi inženjeri početnici ne mogu razlikovati. Kao što je mjerenje komunikacijskih odašiljača i signala smetnji, praćenje spektra, analiza karakteristika uređaja itd., svi segmenti života i odjeli imaju različite fokuse na primjenu analizatora spektra.

Kako odabrati analizator spektra bitno je za analizu signala. Dakle, što je spektralni osciloskop? Gdje se može primijeniti?

Zatim će vam ga predstaviti urednik Xi'an Antai Testa.

Što je analizator spektra?

Analizator spektra često je korišten ispitni instrument u RF i mikrovalnim aplikacijama. Koristi se za mjerenje parametara signala kao što su izobličenje signala, podešavanje sustava, spektralna čistoća, stabilnost frekvencije i izobličenje unakrsnog podešavanja. Može se koristiti za mjerenje određenih parametara sklopnih sustava kao što su pojačala i filtri, te je višenamjenski elektronički mjerni instrument. Također poznat kao osciloskop frekvencijske domene, osciloskop za praćenje, analitički osciloskop, harmonijski analizator, analizator frekvencijskih karakteristika ili Fourierov analizator.

Postoji šest ključnih uređaja analizatora spektra:

Ulazni atenuator

Ulazni atenuator je prvi stupanj obrade signala u analizatoru spektra. Funkcija ulaznog prigušivača analizatora spektra uključuje sljedeće aspekte:

Osigurajte da analizator spektra održava dobre karakteristike podudaranja u širokom frekvencijskom rasponu;

Zaštitite krugove za miješanje frekvencija i druge međufrekvencijske sklopove. Sprječava oštećenje komponenti i prekomjerno nelinearno izobličenje.

Mikser

Mikser dovršava pomak spektra signala, te pretvara ulazne signale različitih frekvencija u odgovarajuće frekvencije.

IF filter

Međufrekventni filtar ključna je komponenta analizatora spektra. Analizator spektra uglavnom se oslanja na filtar za razlikovanje različitih frekvencijskih signala. Mnogi ključni pokazatelji analizatora spektra (rezolucija mjerenja, osjetljivost mjerenja, brzina mjerenja, točnost mjerenja itd.) povezani su s IF filtrom. Širina pojasa i oblik su povezani.

Logaritamsko pojačalo

Logaritamsko pojačalo odnosi se na krug pojačanja u kojem amplituda izlaznog signala ima odnos logaritamske funkcije s amplitudom ulaznog signala. Uglavnom pretvaranje signala u njegov logaritamski ekvivalent uključuje nelinearno operacijsko pojačalo.

Geofon

Detektor je uređaj koji detektira neke korisne informacije u fluktuirajućem signalu. Uređaj koji se koristi za prepoznavanje prisutnosti ili promjene valova, oscilacija ili signala. Geofoni se obično koriste za izdvajanje prenesenih informacija.

Video filter

Video filtar izvodi niskopropusno filtriranje na izlaznom video signalu detektora, a smanjenje propusnosti videa može izgladiti šum i podrhtavanje u prikazu spektra, čime se smanjuje raspon podrhtavanja šuma zaslona

Opseg primjene spektralnog osciloskopa

Analizator spektra može analizirati podatke o distribuciji frekvencije, frekvenciju, snagu, harmonike, smetnje, šum, smetnje i izobličenje signala.

Analizatori spektra su u biti visoko specijalizirani prijamnici koji se mogu podešavati u različitim konfiguracijama, tako da imaju širok raspon primjena i mogu se koristiti za otkrivanje i mjerenje kontinuiranih valova (CW) i moduliranih RF/mikrovalnih signala. Kroz test analizatora spektra mogu se dobiti mnogi važni parametri performansi, kao što su frekvencija signala, snaga signala, širina pojasa signala, lažni i tako dalje. Ispravno korištenje analizatora spektra za testiranje i analizu signala također je važna vještina za RF inženjera.

Tipično, senzorski hardver analizatora spektra i povezane značajke kombiniraju se sa softverom i kontrolnim sustavima kako bi se omogućilo moćnije prikupljanje i mjerenje informacija o signalu. Na primjer, FSL analizatori spektra mogu se koristiti za mjerenje dinamičkog raspona, vršne snage, prosječne snage, omjera vršne i prosječne snage (PAPR) i drugih mjerenja performansi potrebnih za karakterizaciju RF uređaja.

FSL analizator spektra

Kada korisnici koriste analizator spektra, najčešće i najpoznatije sučelje je standardna frekvencija i krivulja snage signala. Neki analizatori spektra također mogu iscrtati frekvenciju i snagu signala kroz određeno vremensko razdoblje, koje se naziva spektrogram, što je vrlo korisno za analizu karakteristika prijelaznog signala tijekom tog vremenskog razdoblja. Druga uobičajena sučelja analizatora spektra uključuju modulacijske/demodulacijske dijagrame, od kojih neki prikazuju IQ podatke izravno iz ulaznog signala.