Antena

Što je dvopojasna dipolna antena?

Ovo je žica, pozitiv ide u minus i ostaje vani, sada odspojite žicu,

Ovo postaje dipolna antena, zar ne? ok poravnaj žicu

Magnetska polja na oba kraja pokazuju u beskonačnost, koja je dipol

Što? Dvofrekventni dipol?

nemoj dugo čekati

Što se tiče duljine, teorija: lambda=c/f, općenito se uzima 2×1/4λ

Ovisi koji frekvencijski pojas želite, dielektrični gubitak itd.

Povezivati ​​se Pošta