Antena

Definicija/Formula za izračun/Snaga odašiljanja pojačanja antene

Opisati
Pojačanje antene vrlo je važan dio strukture znanja o antenama, a naravno i jedan od važnih parametara za odabir antene. Dobitak antene također igra važnu ulogu u kvaliteti rada komunikacijskog sustava. Općenito govoreći, poboljšanje dobitka uglavnom ovisi o smanjenju širine snopa okomitog zračenja, uz zadržavanje višesmjernog zračenja u horizontalnoj ravnini.

  1. Definicija dobitka antene: Omjer gustoće fluksa snage zračenja antene u određenom smjeru i maksimalne gustoće fluksa snage zračenja referentne antene pri istoj ulaznoj snazi. → Obratite pozornost na sljedeće točke: (1) Osim ako nije drugačije navedeno, pojačanje antene odnosi se na pojačanje u maksimalnom smjeru zračenja; (2) Pod istim uvjetima, što je veće pojačanje, to je bolja usmjerenost i veća je udaljenost širenja radiovalova, odnosno povećana prijeđena udaljenost. Međutim, širina brzine vala neće biti komprimirana, a što je valni režanj uži, to je jednolikost pokrivenosti lošija. (3) Antena je pasivni uređaj i ne može stvarati energiju. Dobitak antene jednostavno je sposobnost učinkovitog koncentriranja energije za zračenje ili primanje elektromagnetskih valova u određenom smjeru.
  2. Formula za izračun pojačanja antene Iz definicije dobitka antene možemo znati da je dobitak antene usko povezan s dijagramom antene. Što je glavni režanj uži, a bočni režanj manji, to je pojačanje veće. 2.4GHz22dBi bipolarna/unakrsno polarizirana MIMO parabolična antena (1) Za paraboličnu antenu može se upotrijebiti sljedeća formula za aproksimaciju njenog pojačanja: G(dBi)=10Lg{4.5×(D/λ0)^2} *Napomena: D : Paraboloidni promjer λ0: središnja radna valna duljina 4.5: Statistički empirijski podaci 2.4GHz13dBi Bipolarna višesmjerna MIMO antena-N tip ženskog konektora (2) Za okomite višesmjerne antene, sljedeća formula se također može koristiti za približan izračun: G (dBi)=10Lg{ 2L/λ0} *Napomena: L: Duljina antene λ0: središnja radna valna duljina
  3. Pojačanje i snaga odašiljanja Radiofrekvencijski signal koji emitira radioodašiljač šalje se anteni kroz dovod (kabel), a antena ga zrači u obliku elektromagnetskih valova. Nakon što elektromagnetski val dosegne mjesto prijema, prima ga antena (prima se samo mali dio snage) i šalje do radio prijamnika kroz dovod. Stoga je u inženjerstvu bežične mreže vrlo važno izračunati snagu odašiljanja uređaja za odašiljanje i sposobnost zračenja antene. Snaga prijenosa radiovalova odnosi se na energiju unutar danog frekvencijskog raspona i obično postoje dva mjerna ili mjerna standarda: Snaga (W): Relativno na linearnu razinu od 1 vata (vati). Dobitak (dBm): u odnosu na proporcionalnu razinu od 1 milivata (Milliwatt). → Ova dva izraza mogu se pretvoriti jedan u drugi: dBm=10xlog [snaga mW] mW=10^[pojačanje dBm/10dBm] U bežičnim sustavima, antene se koriste za pretvaranje strujnih valova u elektromagnetske valove. Tijekom procesa pretvorbe, odaslani i primljeni signali također se mogu "pojačati". Mjera ovog pojačanja energije naziva se "dobitak". Dobitak antene mjeri se u "dBi". Budući da se energija elektromagnetskih valova u bežičnom sustavu stvara pojačavanjem i superpozicijom energije odašiljanja uređaja za odašiljanje i antene, najbolje je izmjeriti energiju odašiljanja s istim mjernim pojačanjem (dB), na primjer, snaga odašiljačkog uređaja je 100mW, odnosno 20dBm; pojačanje antene je 10dBi, tada: ukupna energija odašiljanja = snaga odašiljanja (dBm) + pojačanje antene (dBi) =20dBm+10dBi =30dBm Ili: = 1000mW = 1W [pravilo 3dB] →U sustavu "male snage" svaki dB je vrlo važno, posebno zapamtite "pravilo 3dB". Svako povećanje ili smanjenje od 3dB znači da se snaga udvostručuje ili smanjuje za polovicu: -3dB=1/2 snage -6dB=1/4 snage +3dB=2x snage +6dB=4x snage Na primjer, snaga bežičnog prijenosa od 100mW je 20dBm, snaga bežičnog prijenosa od 50mW je 17dBm, a snaga prijenosa od 200mW je 23dBm.

Povezivati ​​se Pošta